تبلیغات
عشق بارانی - دوست داشتن غریب

عشق بارانی

خدا را دوست بدارید حداقلش این است كه یكی را دوست دارید كه روزی به او میرسید!!!

غریب است دوست داشتن...

و عجیب تر از آن است دوست داشته شدن...

وقتی میدانیم كسی با جان دل دوستمان دارد...

و نفس ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ریشه دوانده...

به بازیش میگیریم هرچه او عاشقتر، ماسرخوشتر، هرچه او دل نازكتر، ما بی رحمتر!

تقصیر از ما نیست!                           

تمامی قصه های عاشقانه ،اینگونه به گوشمان خوانده شده اند!

(دكتر علی شریعتی)

 


نوشته شده در شنبه 9 مهر 1390 ساعت 10:33 ق.ظ توسط روژان نظرات |


Design By : Pichak