تبلیغات
عشق بارانی - درد نگفته

عشق بارانی

خدا را دوست بدارید حداقلش این است كه یكی را دوست دارید كه روزی به او میرسید!!!

همیشه به درد و دل این و آن گوش می دهم ولی هیچ كس به درد و دل من توجهی ندارد!

همیشه سنگ صبور دیگران بودم اما هیچكس سنگ صبور من نشد!

همیشه دیگران را میخندانم ولی هیچكس از گریه های پنهانیه من خبر ندارد!

هرگز نخواستم بگذارم كسی گریه كند ولی هیچكس حتی از من نپرسید چرا گریه میكنی!

همیشه دیگران را به زندگی امیدوار كرده ام همیشه گل امید را به این و آن هدیه كرده ام اما كسی نفهمید كه...................


نوشته شده در شنبه 9 مهر 1390 ساعت 10:19 ق.ظ توسط روژان نظرات |


Design By : Pichak